Blog

No Image Found

Efektywne stawki w Polsce

Efektywne stawki opodatkowania w Polsce mają duże znaczenie dla podatników. Dotyczą one końcowej kwoty opodatkowania, która jest należna ze str...

No Image Found

Urlop pracownika – jakie są rodzaje?

Większość pracowników zatrudniamy na podstawie umowy o pracę. Wiąże się to z różnymi prawami i obowiązkami. Niewątpliwie jedną z najwięk...

No Image Found

Ulga na dziecko za 2022 rok

Podatnicy przy rozliczaniu swojego podatku mogą korzystać z różnych odliczeń. Rodzice mogą między innymi skorzystać z ulgi prorodzinnej. Rozli...

No Image Found

Praca zdalna – Kodeks Pracy 2023

Praca zdalna to obecnie popularna forma wykonywania pracy, która szczególnie rozwinęła się w okresie pandemii. Chociaż dla wielu miała być tym...